Τομείς Έρευνας


 

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Κέντρου είναι τέτοιες ώστε να καλυφθεί, ει δυνατόν, όλο το εύρος των ηθικών διλημμάτων που εμπεριέχονται στη βιολογική και ιατρική έρευνα. Βασικά υπάρχουν πέντε τομείς καθένας από τους οποίους φιλοξενεί μια ολόκληρη αλυσίδα ερευνητικών αντικειμένων.

1. Ο πρώτος είναι ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ τομέας. Εδώ, προσπαθούμε να θέσουμε τις βάσεις και τις αρχές οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία με την οποία θα διενεργείται η βιολογική ή ιατρική έρευνα. Θέματα βιοϊατρικής θεολογίας, ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας όπως επίσης της αρχής της ζωής, του καθορισμού του θανάτου ή της ευθανασίας κ.τ.λ. είναι θέματα που εμπίπτουν στο περιεχόμενο αυτού του τομέα.

2. Ο επόμενος ερευνητικός τομέας είναι ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ.

Μέσα στα ενδιαφέροντα αυτού του τομέα μπορούν να είναι τα εξής:

α. Γενετική Μηχανική
β. Ανασυνδυασμένο DNA - Κλωνοποίηση
γ. Βιοτεχνολογία και επέμβαση στο ανθρώπινο
γονίδιο
δ. Γονιδιακή θεραπεία
ε. Αναπαραγωγικές τεχνολογίες
στ. Προεμφυτευτικός έλεγχος
ζ. Έρευνα σε βλαστοκύτταρα
η. Δικαιώματα "κατεψυγμένου εμβρύου"
θ. Προκαθορισμός και επιλογή φύλου
ι. Πειράματα σε ανθρώπινα έμβρυα

 

3. Εκτός από τα βιολογικά ηθικά προβλήματα, υπάρχει μια σειρά ηθικών διλημμάτων που σχετίζονται με τη συνεχώς διευρυνόμενη χρήση της τεχνολογίας στο χώρο της ιατρικής. Τα προβλήματα αυτά τα ερευνά ο τρίτος τομέας, ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΣ. Εδώ υπάγεται η έρευνα που σχετίζεται με τα εξής θέματα:

α. Μεταμοσχεύσεις-Εγκεφαλικός θάνατος
β.Τεχνητά όργανα και μεταμοσχεύσεις
γ. Μεταμοσχεύσεις οργάνων από ζώα
δ. Τεχνολογική παράταση ζωής (άνθρωποι - φυτά)
ε. Βιοπληροφορική
στ.
Ρομποτική

4. Τέταρτος τομέας είναι ο ΚΛΙΝΙΚΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ. Η κλινική πράξη είναι καθημερινά βυθισμένη σε αλλεπάλληλα ερεθίσματα ηθικής φύσεως. Επί μέρους αντικείμενα αυτής της περιοχής αποτελούν τα εξής:

α. Σχέσεις ιατρών, νοσηλευτών και ασθενών     Εμπιστευτικότητα - Μυστικότητα
β. Θάνατος - Ευθανασία - Αυτοκτονία
γ. Πόνος - Βασανιστικές μέθοδοι επιβιώσεως
δ. AIDS

ε. Νοσηλευτική Ηθική

στ. Αντισύλληψη
ζ. Προγεννητικός έλεγχος

η. Αμβλώσεις

 

5. Τέλος, όλα αυτά τα προβλήματα έχουν τη νομική, οικονομική, οικολογική, κοινωνική κ.τ.λ. διάστασή τους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ τομέας ασχολείται με:

α. Επιλογή ασθενών προς μεταμοσχεύσεις
β. Οικονομικά κριτήρια στην επιλογή ασθενών και θεραπειών
γ. Ασφάλειες - ιατρικές αμοιβές - θνησιμότητα
δ. Νομικά προβλήματα φερουσών μητέρων
ε. Νομικά και οικονομικά προβλήματα εκτρώσεων
στ. Μετάγγιση αίματος
ζ. Θανατική ποινή
η. Ναρκωτικά και φάρμακα παυσίπονα
θ. Πειράματα σε ζώα
ι. Πόλεμος - 'Aμυνα - Επιβίωση