Βιβλιοθήκη

 

(Η έδρα του Κέντρου προσεχώς θα μεταφερθεί.)


 

Στο Κέντρο λειτουργεί η πρώτη στην Ελλάδα οργανωμένη βιβλιοθήκη βιοϊατρικής ηθικής. Επί του παρόντος η βιβλιοθήκη έχει περίπου 900 βιβλία που καλύπτουν τους εξής τομείς:

AIDS
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ / ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΙΚΗ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


Εκτός των βιβλίων αυτών υπάρχει και ένα αρχείο δημοσιευμάτων. Αυτό περιέχει μία συλλογή από άρθρα σε σχετικά με τα παραπάνω θέματα από επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και περιοδικά κοινωνικού περιεχομένου, καθώς και εργασίες ή ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων. Τα άρθρα αυτά έχουν αρχειοθετηθεί κατά θέμα και η συλλογή συνεχώς ενημερώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

Επίσης, υπάρχει συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης πάνω στα επίκαιρα θέματα βιοηθικής καθώς και με άλλες επιτροπές βιοηθικής στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο, όπως και με τα μεγαλύτερα κέντρα Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Ευρώπης και Αμερικής. Στην βιβλιοθήκη υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτές τις επιτροπές και αρχειοθετημένα τα σχετικά έγγραφα (αποφάσεις, διακηρύξεις, προτάσεις κ.λ.π.), ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στους ενδιαφερομένους. Το Κέντρο είναι συνδρομητής σε 8 περιοδικά βιοηθικού περιεχομένου, η δε συλλογή της βιβλιοθήκης του περιλαμβάνει και τεύχη της παρελθούσης δεκαετίας (back issues) για τα περισσότερα από αυτά. Πιο συγκεκριμένα τα περιοδικά είναι τα εξής:

CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS
CHRISTIAN BIOETHICS
HUMAN REPRODUCTION AND GENETIC ETHICS JOURNAL
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL
THE AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS
THE HASTINGS CENTER REPORT
THE JOURNAL OF CLINICAL ETHICS

Μαζί με τα βιβλία βιοηθικής, η βιβλιοθήκη διαθέτει και συλλογή πατερικών βιβλίων, όπως την Πατρολογία του Migne, τους Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, κ.λπ. για διευκόλυνση μελετών θεολογικής και Ορθόδοξης χριστιανικής βιοηθικής.

Τέλος, υπάρχει και μία σειρά από βιντεοκασσέτες πάνω σε συναφή θέματα.

Η βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως δανειστική. Εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών και συνεργατών του Κέντρου Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και είναι ανοιχτή για έρευνα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και γενικότερα σε μέλη του ιατρικού, νομικού, θεολογικού και ευρύτερου επιστημονικού κόσμου που έχουν ως αντικείμενο μελέτης θέματα βιοηθικής. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες της βιβλιοθήκης να φωτοτυπούν μέρος του αρχειακού υλικού της.